Praksis

1998 --> Eget foretak - ABCentia ef. Referanser: www.liljas.nowww.meglerforum.comwww.narvikmalmers.nowww.sprakkonsult.nowww.nordmo-gaard.no mfl.

01.02.10 - Faglærer IKT servicefag - Narvik videregående skole og fagskole (100%) - også litt potet med matematikk og naturfagundervisning.

09.01.09-31.12.09 Data Design Drift AS alias ADCom Data, Daglig leder + salg og driftsansvar for bedrifter med serviceavtale, Meglerforum, Natech NSV, Ofoten rør, Mathiesen og Mathiesen mfl.

01.08-07 - 30.11.08 Høgskolen i Narvik (Engasjement) Matte, samfunnsfag og prosjektledelse for Newton teknologirom Narvik og First Lego Leauge. Høsten 08 - timelærer i Grunnleggende data for ØKAD studenter.

01.03-07 - 30.05.07 Solhaugen videregående skole (Vikar) Sosialfag og engelsk.

17.01.07 - 28.02.07 Oscarsborg Videregående skole (91% stilling) Faglærer i norsk, samfunnsfag og engelsk.

01.01.04 - Høgskolen i Sør Trønderlag,Veileder (15% stilling) · Webdesign1 · Databaser og systemering

23.11.99-30.12.2002 Nord-Hålogaland Heimeverndistrikt 15, IT-Konsulent / Avd.Ing. · Driftsansvar for blandet UNIX og NT nettverk · Brukerstøtte og sikkerhetsansvar · Kursavholdelse og tilrettelegging

01/1999-11/1999 Nord Hålogaland Regiment, Avdelings Ingeniør EDB · Driftsansvar på 450 arbeidsstasjoner, 8 servere, UNIX nettverk (SINIX), Microsoft applikasjoner og forsvarets systemer.

06/1997-12/1998 Narvik Sparebank, Driftsansvarlig EDB · Driftsansvar for tre NT 4.0 servere, en UNIX server og 61 arbeidsstasjoner.

11/1993-06/1997 Cinet AS avd. Narvik (Nå Getronics/ Itet) · Rekvisita selger · Teknisk support, garantireperasjoner, Vines og NT. Support på Microsoft Lotus og Adobe produkter. · Salgsingeniør, salg av PC, nettverk og kommunikasjons løsninger · Kurs instruktør på Lotus og Microsoft produkter. · Satt med eneansvar for kontoret i over ett år.

12/1992-07/1993 SysTec AS · Utvikling i relasjonsdatabasen PROGRESS samt drift av nettverk under UNIX

11/1991-07/1992 Narvik Ingeniørhøgskole,· Ingeniør data/elektronikk 10/1991-10/1991 Arsenalet i Nord Norge,· Førstekontorfullmektig

Utdanning

2003-2006 Videre IT utdanning ved HIST Høgskolen i Sør trønderlag - 120 stp

- Desentralisert lærer utdanning - PPU - Høgskolen i Narvik - 30 stp

- Praktisk økonomisk utdanning - PØL - Høgskolen i Narvik - 30 stp

1990-1991 1-årig påbyggingsår, Narvik Ingeniørhøgskole -Datateknikk

1987-1990 3-årig ingeniørhøgskole, Narvik Ingeniørhøgskole -Tele/Elektronikk

1984-1987 3-årig videregående skole, Frydenlund Videregående skole - Realfaglinje

 

sommerjobber

09.11/91-13.11/91 Nord Hålogaland Landforsvar/IR16, Renholdsbetjent
17.09/91-09.10/91 Nord Hålogaland Landforsvar/IR16, Renholdsbetjent
Sommer 84-87 og 90 Arsenalet i Nord Norge, Kontorfullmektig - Lagerbetjent
10.07/89-31.07/89 Ofotens Bilruter AS, Datamedarbeider
07/1988-08/1988 Statkraft, Innsethverkene i Bjerkvik, Måling av jording på spenningsnettet vha megger

09.11/91-13.11/91 Nord Hålogaland Landforsvar/IR16, Renholdsbetjent
17.09/91-09.10/91 Nord Hålogaland Landforsvar/IR16, Renholdsbetjent
Sommer 84-87 og 90 Arsenalet i Nord Norge, Kontorfullmektig - Lagerbetjent
10.07/89-31.07/89 Ofotens Bilruter AS, Datamedarbeider
07/1988-08/1988 Statkraft, Innsethverkene i Bjerkvik, Måling av jording på spenningsnettet vha megger

kurs, verv og hobbyer

eTivitet - 2013 - Nordland Fylkeskommune - 30 stp

MOOC IT i skolen - 2014 - Høgksolen i Sør Trønderlag - 30 stp

Entreprenørskap - 2012 - Høgskolen i Narvik - 30 stp

Administrating NT 4.0, Siemens - Des/1999

WEB design, DKN - Mai/2000

Vevtjenester, Statkonsult - Sept/2000

Grunnkurs Sikkerhet, FSES - Okt/2000

OU/IS kurs 2, (Organisasjonsutvikling i tilknytning til Informasjonssystemer), HFS - Sept/2000

OU/IS kurs 3, HFS - Okt/2000 OU/IS kurs 4, HFS - Nov/2000

Leder 1 kurs, Norges Idrettsforbund NUT Kurs,

NITO's utviklings kurs

verv

1997-1999 Styremedlem i NITO Privat sektor i Nordre Nordland avdeling 1995-1997

Trener for Judogruppa ved HIN IL 1994-1996

Leder for Lokalaget NITO i Narvik 1994-1996

Arbeidsmarkedskontakt for arbeidsledige i NITO i Nordre Nordland 1988-1989

Styremedlem i Narvik Ingeniørhøgskoles idrettslag 1986-1987

Tillitsvalgt og styremedlem i elevråd ved Frydenlund videregående skole

språk

Prater Engelsk flytende, prater godt Tysk og litt Fransk.

sertifikater

Førerkort personbil klasse B, og minibuss klasse D2

hobbyer

Judo, Sang, Porselen-glass og rosemaling, Dykking, Slektsgransking, Sying, Musikk, spiller Klarinett og Sax

Enasjement i Narvik Rotary, Folkeaksjonen for Narvik Sykehus, mfl.